Twinning Investeringscommissie geïnstalleerd

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Twinning Participaties heeft per 1 oktober 2022 de Twinning Investeringscommissie geïnstalleerd. Deze onafhankelijke commissie speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van investeringsvoorstellen en is onderdeel van de governance structuur van de Twinning groep. Het bestuur heeft de volgende personen benoemd:

• Mevrouw Miriam Luizink
• De heer Paul de Brie (op voordracht van de Twinning Advies Groep)
• De heer Arthur Burghouts