Onze partners

Onze partners

Partners van de stichting Twinning Participaties zijn regionale organisaties die samen met de stichting Twinning Participaties de regio willen versterken door het stimuleren van innovaties digitale toepassingen. De partners zijn verenigd in de Twinning Participaties Adviesgroep. Deze groep draagt leden voor, voor het bestuur van de stichting en voor de investeringsadviescommissie. De adviesgroep geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.