Over ons

Historie

Stichting Twinning Participaties is met ingang van 2022 de nieuwe naam van de Stichting TRENT. Begin 2020 heeft de Stichting TRENT, het in 20 jaar in Oost Nederland opgebouwde glasvezelnetwerk onder de naam TrenT, verkocht aan netbeheerder Alliander. De opbrengst van deze verkoop herinvesteert  Stichting Twinning Participaties via Twinning Participaties B.V. in innovatieve technologie initiatieven in Gelderland en Overijssel.

Onze focus

Het stimuleren van duurzame innovatieve ICT toepassingen in de provincies Gelderland en Overijssel.Dit kan onder andere door te participeren in het risicodragend vermogen van ondernemingen.- bijdragen aan de versterking van de economische structuur in dit werkgebied.- het (mede)creëren van een “lerende” regio waarin samengewerkt wordt tussen ondernemingen enkennisinstellingen op het gebied van de digitale transformatie zoals we die de komende jaren verwachten. Dit ter versterking van de economische en sociale ontwikkelingen in het werkgebied.- het instandhouden en redelijk laten renderen van het vermogen van de stichting.

Wat maakt ons anders?

Ons doel is duidelijk: Twinning Participaties wil een actieve bijdrage leveren aan de versterking van de regio. Groei en bloei van regionale bedrijven is ons uitgangspunt. Maatschappelijk rendement vinden wij belangrijker dan rendement op ons vermogen.Door deze manier van denken onderscheiden we ons van andere investeringsmaatschappijen. Dit betekent onder meer dat wij bij het beoordelen van business cases niet alleen naar het rendement kijken, maar ook naar de maatschappelijke bijdrage aan de regio. Werkgelegenheid creëren, en technologische innovaties stimuleren spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast hopen wij succesvolle spinoffs van de universiteiten en hogescholen in onze regio te kunnen ondersteunen, zodat die voor een vestiging in Oost Nederland kiezen.

Hoe werken
wij?

Alle bedrijven waarin wij investeren bieden wij een actieve inbreng op het gebied van digitale ontwikkeling. Daarmee zijn we een betrouwbare partner voor zowel de ondernemer als de medeaandeelhouders. Als we het gebruik van digitale toepassingen in het werkgebied kunnen vergroten door strategische allianties aan te gaan, dan zijn we daartoe bereid.

Onze criteria

Het gaat ons niet alleen om het bedrijf zelf als we een nieuwe investeringsmogelijkheid onderzoeken. We verdiepen ons ook altijd in de technologie erachter en nemen het team goed onder de loep. Aan de hand van deze vier criteria beoordelen wij elke nieuwe kans:

Is er een relevant probleem dat het bedrijf voor een wereldwijde markt oplost?

Is het product of de dienst schaalbaar?

Is het product of de dienst daadwerkelijk uniek of wordt er unieke technologie gebruikt?

Staat er een ambitieus en gepassioneerd team achter dat graag grote stappen wil maken?